Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door ons met zorg samengesteld. Echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website, en/of voor onjuistheden en onvolledigheden van de op deze website opgenomen informatie. Hoewel wij ons inspannen om misbruik te voorkomen, zijn we niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door ons worden onderhouden zijn ter informatie opgenomen. Hoewel we selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen we niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/ of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door ons worden onderhouden wordt afgewezen.

Copyright
De inhoud van deze website, zoals teksten, grafische elementen, logo's, etc. is ons eigendom. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.